Tư vấn/ Thiết kế QUẢNG CÁO

THIẾT KẾ QUẢNG CÁO

Thiết kế quảng cáo – dịch vụ thiết kế các sản phẩm dùng trong quảng cáo, tiếp thị và làm thương hiệu

Danh mục phân luồng các nhóm sản phẩm thiết kế do chúng tôi cung cấp

Thương hiệu, branding

  • Thiết kế logo
  • Thiết kế các sản phẩm, ấn phẩm nhận dạng thương hiệu: profile doanh nghiệp, brochure điện tử

Công cụ quảng cáo

  • Thiết kế banner quảng cáo. Banner dùng đặt quảng cáo trên website
  • Thiết kế poster quảng cáo dùng cho in ấn
  • Thiết kế catalogue sản phẩm